August 6, 2020

90 năm truyền thống ngành tuyên giáo


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng Tổ quốc đều có đóng góp của ngành tuyên giáo.

Ngày 1/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020).

Ông Võ Văn Thưởng nói, các thế hệ cán bộ, công chức ngành tuyên giáo luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tận tâm với công việc, tiên phong trên mặt trận tư tưởng. “Càng gian khổ, những người làm công tác tuyên giáo lại càng được tôi rèn bản lĩnh chính trị vững vàng, càng bình tĩnh, tỉnh táo… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo. Ảnh: TTX

Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo. Ảnh: TTX

Cho biết công tác tuyên giáo và ngành tuyên giáo đang đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, ông Thưởng yêu cầu toàn ngành không ngừng đổi mới. Tuyên giáo phải lan tỏa và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến; khơi dậy khát vọng dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Theo ông Võ Văn Thưởng, mỗi cán bộ của ngành tuyên giáo phải lao động cá nhân thật sự nghiêm túc, khoa học; vừa phải có năng lực tập hợp, kết nối vừa phải biết sử dụng công nghệ và am hiểu các cung bậc cảm xúc của con người, luôn thấm nhuần sâu sắc về sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”…

Cách đây tròn 90 năm, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”.

Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

Hoàng Thùy