May 30, 2020

Căn nhà nơi Bác Hồ từng lưu trú


Năm 1910, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó mang tên Nguyễn Tất Thành, đến Sài Gòn và lưu trú tại căn nhà số 1-2-3 Bến Testard (nay là đường Châu Văn Liêm, quận 5) từ tháng 9/1910 đến tháng 6/1911. Trong ba căn nhà đó có một căn được giữ lại làm di tích lưu niệm, tọa lạc số 5, Châu Văn Liêm.

Căn nhà này là một trong những trụ sở của công ty Liên Thành – doanh nghiệp và là tổ chức hoạt động cách mạng do các sĩ phu yêu nước thành lập. Tổ chức này đã đóng góp tài chính cho thanh niên Nguyễn Tất Thành sang Pháp tìm đường cứu nước năm 1911.

Ngôi nhà đã được tu sửa nhưng vẫn giữ lại kết cấu xưa, gồm có hai tầng, bề ngang khoảng 4 m, sâu gần 9 m.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *